Przejdź do treści

WINN

Workouts for innovation leaders

Numer projektu: 2020-1-RO01-KA204-079799
Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022

O projekcie

Projekt WINN poświęcony jest opracowaniu programu rozwoju potencjału, który przygotuje kadrę kierowniczą MŚP do podejmowania innowacyjnych działań i szerzeniu innowacyjnej kultury w organizacjach. W ramach projektu, partnerzy WINN zaprojektują i wdrożą metodologię „uczenie się poprzez praktykę” dla menadżerów MŚP, aby rozwinąć ich innowacyjne nastawienie i zachowania. Jego głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości otwartych szkoleń dla kadry kierowniczej MŚP, której brakuje obecnie wiedzy oraz umiejętności aby sprostać wyzwaniom związanym z kształtowaniem innowacyjnej organizacji. Kluczowym rezultatem projektu będzie aplikacja mobilna, która dostarczy menadżerom codzienne programy usprawniające ich praktyki menadżerskie, jak również działania mentalne mające na celu przezwyciężenie barier poznawczych dla innowacji.

Rezultaty

Ze względu na złożoność zagadnienia, projekt WINN zaoferuje silnie zindywidualizowaną ścieżkę samorozwoju w postaci codziennych treningów. Rezultaty, które powstaną w projekcie:

Metodologia personalizacji WINN (IO1)
będzie skupiać się na diagnozowaniu obszarów poszczególnych dni tygodnia użytkowników oraz indywidualnych barier w zakresie ich zdolności innowacyjnych. Będzie również podkreślać konkretne obszary, które wymagają poprawy.

Otwórz

Metodologia treningów WINN (IO2)
zapewni użytkownikom sesje dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie zmian behawioralnych i poznawczych, które dotyczą indywidualnego sposobu myślenia, zachowań i uprzedzeń.

Otwórz

Zestaw Narzędzi WINN (IO3)
służący do wspierania praktycznej nauki. Zestaw narzędzi będzie zawierał ćwiczenia, przypadki, historie motywacyjne i krótkie wywiady wspierające realizację treningów, filmy wideo itp. Celem tego rezultatu jest zwiększenie interaktywności i wpływu programu.

Otwórz

Aplikacja mobilna WINN (IO4)
Aplikacja zapewni bezpośredni dostęp do interaktywnego procesu uczenia się. Będzie odpowiadać na potrzeby MŚP i zapewni łatwą realizację programu dla każdego uczestnika w całej UE. Zapewni efektywny samorozwój, ale także dostarczy użytkownikom (w sposób nie zajmujący dużo czasu) codziennych aktualizacji i narzędzi edukacyjnych na ich ścieżce rozwoju.

Partnerzy